ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0614914939
อีเมล์ : suwanluck.su@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,23:53  อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โล่ประกาศเกียรติคุณ"ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน"
รายละเอียดผลงาน
 
รายการที่
ประเภทรางวัล
 
ชื่อ – สกุล
ชื่อผลงาน
จากหน่วยงาน
(ไม่สังกัด กทม.)
วัน/เดือน/ปี
ที่รับ
รางวัล
๑.
โล่ประกาศเกียรติคุณ
 และประกาศนียบัตร

นางสาวสุวรรณา 
สุวลักษณ์

ใต้ร่มพระบารมี
หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน
หนังสือพิมพ์
สื่อสารธุรกิจ


วันที่
๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗

 


โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,23:53   อ่าน 86 ครั้ง