ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์รถของเล่น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายวิกกี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายธาริต นิตยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายอภิรักษ์ จานสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์รถของเล่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 (บางรัก - สาทร)
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,00:34   อ่าน 48 ครั้ง