ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,14:59   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขัน Spelling Bee
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอำนาจ บูซาล
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,14:54   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,14:50   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,14:42   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์รถของเล่น
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,00:34   อ่าน 282 ครั้ง