ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้ และนิทรรศการแสดงผลงานการรีไซเคิลขยะพลาสติก
โรงเรียนวัดม่วงแค จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการรีไซเคิลขยะพลาสติก ของนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานชาติ) ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,16:16   อ่าน 451 ครั้ง