ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ.2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดม่วงแค จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติคุณ ของ "พระสุนทรโวหาร" มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสิทร์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วงแค

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,11:53   อ่าน 376 ครั้ง