ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนวัดม่วงแค เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลศุลกากร  (วัดม่วงแค)  อาคารเรียนเมื่อเริ่มแรกตั้งโรงเรียนเป็นไม้ชั้นเดียวสูง 5 เมตร กว้าง 10 เมตรยาว 14 เมตร หลังคามุงสังกะสี  เปิดโล่งไม่มีฝากันห้อง ตั้งอยู่กลางสนามหน้าโบสถ์วัดม่วงแค เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2476 นายดาบง้วนสุวรรณศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน 18 คน
ปี พ.ศ. 2477    ได้สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้นโดยหันหน้าไปทางไปรษณีย์กลาง มีจำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโล่ง
ปี พ.ศ.2485     ได้ปรับปรุงทำฝากั้นห้องชั้นล่างและโอนเป็นทรัพย์สินของเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล
ปี พ.ศ. 2495    เทศบาลกรุงเทพมหานครได้โอนกิจการให้จังหวัดดำเนินการ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดม่วงแค  
ปี พ.ศ. 2501    เทศบาลได้ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าและซ่อมแซม 
ปี พ.ศ. 2521  ได้รื้ออาคารหลังเก่าและสร้าง เป็นตึก  4  ชั้น
ปี พ.ศ. 25๕๘    ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานครปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ทาสีอาคารเรียนและกำแพง ปรับปรุงรั้วลูกกรงเหล็ก งานครุภัณฑ์ (ถังเก็บน้ำสแตนเลสวางบนดิน) 
ปี พ.ศ. 2559   ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน