ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
04 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
ข้าราชการ ชุดปกติขาว พนักงาน/ลูกจ้าง ชุดข้าราชการ
31 พ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน โดยศูนย์สาธารณสุข 23 สี่พระยา
31 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี
30 พ.ค. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดม่วงแค จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วงแค ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
26 พ.ค. 62 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วงแค
ชุดสุภาพ
17 พ.ค. 62 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดม่วงแค จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดม่วงแค สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ชุดผ้าไทย
16 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดม่วงแค กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด